Επίβλεψη

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίβλεψη οποιοδήποτε ιδιωτικού έργου.

Η κατασκευή κάθε οικοδομής χρειάζεται οργάνωση & φυσικά αυστηρή επίβλεψη.

Η οργάνωση, περιλαμβάνει τη δημιουργία & τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των εργασιών που θα γίνουν, την παρακολούθηση των εργασιών, των ενσήμων ΙΚΑ των εργαζομένων ανά φάση εργασιών, τον έλεγχο παραλαβής υλικών κ.α.

Η επίβλεψη, διασφαλίζει την τήρηση όλων των κανόνων της τέχνης & επιστήμης για τις εργασίες που γίνονται, επιπλέον την σχολαστική εφαρμογή όλων των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται σε ένα εργοτάξιο. Επίσης σε άμεση συνεργασία με τους επιβλέποντες μηχανικούς φροντίζει την πλήρη τήρηση των εκπονημένων μελετών.