Βεβαίωση Μηχανικού

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε μεταβίβαση ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο. Ένας μηχανικός έρχεται στο χώρο του ακινήτου, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται εντός 24 ωρών η βεβαίωση μηχανικού.

Πότε απαιτείται:

1. Αγοραπωλησία.
2. Γονική παροχή.
3. Δωρεά εν ζωή.

Τι χρειάζεται:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας.
2. Το στέλεχος της οικοδομικής αδείας.
3. Το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
4. Τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
5. Τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών.

Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα της πολεοδομίας.
Στην περίπτωση απώλειάς τους, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες εντοπισμού τους είτε με τον αρ. άδειας είτε με στοιχεία που προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας (εργολάβος, έτος κατασκευής κλπ).