Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η Εταιρεία μας έχει πιστοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης και  αναλαμβάνει να εκδώσει άμεσα και οικονομικά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που χρειάζεστε.

        
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και το κατατάσσει στη αντίστοιχη ενεργειακή τάξη, ενώ καταγράφονται και συστάσεις βελτιώσεις και αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου οι οποίες με την σειρά τους , αν υλοποιηθούν, οδηγούν σε δραστική μείωση των καταναλώσεων σε ρεύμα και πετρέλαιο δηλαδή μείωση των πάγιων εξόδων μιας κατοικίας. Το (Π.Ε.Α.) ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός της περίπτωσης ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου όπου απαιτείται η έκδοση νέου με το πέρας των εργασιών.


Πότε Απαιτείται: 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται για όλα τα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων των βασικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. , σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
2. Για κάθε αγοροπωλησία τμήματος ή ενιαίου κτιρίου.
3. Για κάθε ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου για κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
4. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Τι χρειάζεται.

Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και άμεσα, θα πρέπει να μας χορηγηθούν τα ακόλουθα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το Π.Ε.Α.:

1. Στοιχεία ακινήτου – ιδιοκτήτη.
2. Απόσπασμα Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
3. Κάτοψη, Τοπογραφικό διάγραμμα, στέλεχος οικοδομικής άδειας.
4. Μελέτη Θερμομόνωσης εάν υπάρχει.
5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα.
6. Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο.

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.