ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία «ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» ιδρύθηκε το 2004 και εδρεύει επί της οδού Κεφαλληνίας 38 στον Αγιο Δημήτριο.

Το βασικό χαρακτηριστικό της, είναι η τεχνογνωσία και η πολύχρονη εμπειρία των μελών της οι οποίες ενισχύονται από τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με το ευρύ φάσμα των δομικών υλικών καθώς και με τις ήδη υπάρχουσες ή νέες κατασκευαστικές μεθόδους, προσφέροντας την δυνατότητα πολλαπλών προτάσεων, άρα και επιλογών, για κάθε οικοδομικό και τεχνικό έργο προς ανάληψη.
Κύρια επιδίωξη της αποτελεί η δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και του πελάτη.
Η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή και η αποπεράτωση κάθε έργου, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία, απαλλάσοντας έτσι τον πελάτη από οποιαδήποτε προσωπική του ενασχόληση.
Για τον λόγο αυτό ο συνδυασμός ποιότητας, αισθητικής, ασφάλειας και κόστους κατασκευής είναι ο κύριος στόχος της εταιρείας.
Η προσοχή στη λεπτομέρεια θεωρείται δεδομένη.
Η επιλογή των συνεργατών γίνεται προσεκτικά και με γνώμονα την εξειδίκευση, την άριστη τεχνική κατάρτιση και την εμπειρία.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό διακρίνεται για την εμπειρία του και την τεχνογνωσία όσον αφορά τα σύγχρονα μηχανήματα και τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και δόμησης.
Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά από τα εκτελεσθέντα και υπό εκτέλεση έργα της εταιρείας μας.