ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας ασχολείται με έργα στον Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό φορέα, κάνοντας μελέτες, ανεγέρσεις, ανακαινίσεις, Παροχή Συμβουλών, Διοίκηση Έργου, Διαχείριση Έργου, Έκδοση Αδειών, Μελέτη Επίβλεψη, Κατασκευή Ανακαίνιση, Τακτοποίηση Υμιυπαίθριων, Υπηρεσίες Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων ΚΤΙΡΙΩΝ, Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή και η αποπεράτωση κάθε έργου, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία, απαλλάσοντας έτσι τον πελάτη από οποιαδήποτε προσωπική του ενασχόληση.

Για τον λόγο αυτό ο συνδυασμός ποιότητας, αισθητικής, ασφάλειας και κόστους κατασκευής είναι ο κύριος στόχος της εταιρείας.
Η προσοχή στη λεπτομέρεια θεωρείται δεδομένη.