Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Η Eταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία τακτοποίησης του ακίνητου σας

Περιγραφή

Με τον Ν.4014/2011 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια. Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4014/2011, απαγορεύεται να μεταβιβαστεί, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Πότε απαιτείται:

1. Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια.
2. Αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των
εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
3. Αν έχετε προχωρήσει σε κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστούς χώρους στάθμευσης,
αποθήκες, bbq, πισίνα κλπ) τα οποία δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια
πολεοδομίας.
4. Αν έχετε προχωρήσει σε αλλαγή χρήσης του ακινήτου.
5. Αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα σε σχέση με τα εμφαινόμενα στα
εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.

Τι χρειάζεται:

1. Στέλεχος και σχέδια οικοδομικής άδειας (αν υπάρχει).
2. Προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., κλπ
3. Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη.
4. Εξουσιοδότηση προς Μηχανικό.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό.
6. Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, αυθαιρεσίας και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας.