Κατασκευές Ιδιωτικών Έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή ιδιωτικών έργων πλήρως παραδοτέων με το κλειδί στο χέρι.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ή την τμηματική κατασκευή του έργου σας, με συνεργεία, άρτια οργανωμένα κάθε ειδικότητας.

Το κόστος υπολογίζεται με αναλυτικό τρόπο (υλικά , εργασία, συνθήκες ), συμφωνείται το εργολαβικό αντάλλαγμα στο οποίο περιλαμβάνεται και η εργασία της κοστολόγησης και της επίβλεψης. Έτσι πετυχαίνουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση αφού εξ αρχής γνωρίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί στον συμφωνημένο χρόνο και συμφωνημένο κόστος (χωρίς κρυφές χρεώσεις).

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών. Εδώ και χρόνια αναλαμβάνει με επιτυχία την κατασκευή ιδιωτικών έργων.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της κατασκευής μέσω του διαρκούς ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων υλικών των προμηθευτών και της παρεχόμενης υπηρεσίας-εργασίας των υπεργολάβων-εργατών. Για το λόγο αυτό γίνεται διαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση όλων των προμηθευτών και των συνεργατών μας με κριτήριο το καλύτερο πάντα ποιοτικό αποτέλεσμα μέσω ενός συστήματος περιοδικής κοστολόγησης, αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων.

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια την επίβλεψη της κατασκευής έργων ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:

  • Κτίρια κατοικιών (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες)
  • Κτίρια καταστημάτων, γραφείων και επαγγελματικών χώρων κάθε χρήσης
  • Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά κτίρια
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  • Ανακαινίσεις, επισκευές και Ενεργειακή Αναβάθμιση (συμπεριλαμβάνεται η ανακαίνιση προσόψεων) των κτιρίων όλων των παραπάνω κατηγοριών
  • Επεμβάσεις σε Διατηρητέα κτίρια
  • Έργα πρασίνου