«Κ. Παλαμάς» Πανεπιστημίο Αθηνών

Στατική ενίσχυση και ανακαίνιση του κτιρίου «Κ. Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Κ. Παλαμάς» Πανεπιστημίο Αθηνών