Ανακαίνιση κατοικίας στη Νάξο

Ριζική ανακαίνιση παλαιάς κατοικίας στον Δανακό Νάξου

ΠΡΙΝ                                                               ΜΕΤΑ                                                    1bb 1aa

2bb 2aa

3bb 3aa