Ανέγερση επαγγελματικού κτηρίου

Ανέγερση επαγγελματικού κτηρίου 1.500 μ2 επί της Λ. Βάρης Κορωπίου.

vari1 vari2

vari3 vari4