Κατασκευή Αποθήκης

Κατασκευή Αποθήκης 2.000 μ2 επί της Λ. Ιωνίας 100 πλησίον στον κόμβο της Αττικής Οδού.

bi_ionia