Ανακαίνιση κατοικίας στον Άλιμο

Ριζική ανακαίνιση παλαιάς κατοικίας στον Άλιμο με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση (κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμομόνωση και υγρομόνωση δώματος και τοποθέτηση θερμοδιακοπτόμενων εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακούς υαλοπίνακες).

ΠΡΙΝ                                                               ΜΕΤΑ                                              1b 1a

2b 2a

4b 4a